Trường Tiểu học Núi Thành xin thông báo đến quý phụ huynh và các em học sinh về việc “Tổ chức kiểm tra định kì cuối năm học 2020-2021”

Thực hiện Công văn số 190/PGD ĐT-GDTH ngày 11/5/2021 của Phòng GD&ĐT quận Hải Châu về việc hướng dẫn hoàn thành chương trình, kiểm tra cuối năm và kết thúc năm học 2020-2021, trường Tiểu học Núi Thành xin thông báo đến quý phụ huynh và các em học sinh một số nội dung như sau: