TH Núi Thành thông báo Danh sách học sinh Khối Một đến Khối 5 Năm học 2021-2022

– Nhà trường thông báo “Danh sách học sinh Khối Một đến Khối 5 Năm học 2021-2022”. Quý phụ huynh chú ý, trên trang web chỉ hiển thị danh sách Học sinh khối 1 năm học 2021-2020 còn các khối lớp khác ở tệp đính kèm. Quý phụ huynh có thể click vào download về máy xem.

– Link download tại đây: DS-HOC-SINH-NH-21-22.rar (1113 downloads)