CÁC ĐỜI HIỆU TRƯỞNG - Trường tiểu học Núi Thành


Huỳnh Thị Thu Nguyệt

Sinh năm, quê quán Huyện Kiến Thụy. Tp Hải Phòng, hiện tại ở tại tổ 30, P. Hòa Thuận Tây, Tp Đà Nẵng. Đảng Viên Cộng Sản Việt Nam hiệu….

Xem chi tiết

Thầy
Lê Văn Lạc

Sinh 07/01/1955 hiện ở tại Tp Đà Nẵng. Hiệu trưởng trường Tiểu Học Núi Thành vào tháng 11/ 2011. Hướng phấn đấu: Trường đạt chuẩn quốc gia…

Xem chi tiết

Thầy
Nguyễn Hồng Tân

Sinh năm 1958 – tại Hòa Cường, Hòa Vang, Tp Đà Nẵng. Hiện ở tại: Tổ 49 phường Khuê Trung, Q. Hải Châu, Tp Đà Nẵng. 25 năm làm công việc…

Xem chi tiết


trần thị quế

Hiệu trưởng – Sinh năm 1953, Quê quán Xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Tp Đà Nẵng – Thời gian công tác hiệu trưởng: Từ năm 2002 – 2008…

Xem chi tiết

Thầy
nguyễn hoàng sa

Sinh năm 1942, tại Quế Sơn Quảng Nam-Đà Nẵng – Thời gian công tác hiệu trưởng: Từ năm 1988 – 2002. (Nghỉ hưu tháng 1/2012 hiện tại….

Xem chi tiết


Phạm thị cẩm

Sinh năm, quê quán Huyện Kiến Thụy. Tp Hải Phòng, hiện tại ở tại tổ 30, P. Hòa Thuận Tây, Tp Đà Nẵng. Đảng Viên Cộng Sản Việt Nam hiệu….

Xem chi tiết