CÁC ĐỜI HIỆU TRƯỞNG - Trường tiểu học Núi Thành


Phạm thị cẩm

Sinh năm, quê quán Huyện Kiến Thụy. Tp Hải Phòng, hiện tại ở tại tổ 30, P. Hòa Thuận Tây, Tp Đà Nẵng. Đảng Viên Cộng Sản Việt Nam hiệu….

Xem chi tiết


Phạm thị cẩm

Sinh năm, quê quán Huyện Kiến Thụy. Tp Hải Phòng, hiện tại ở tại tổ 30, P. Hòa Thuận Tây, Tp Đà Nẵng. Đảng Viên Cộng Sản Việt Nam hiệu….

Xem chi tiết


Phạm thị cẩm

Sinh năm, quê quán Huyện Kiến Thụy. Tp Hải Phòng, hiện tại ở tại tổ 30, P. Hòa Thuận Tây, Tp Đà Nẵng. Đảng Viên Cộng Sản Việt Nam hiệu….

Xem chi tiết


Phạm thị cẩm

Sinh năm, quê quán Huyện Kiến Thụy. Tp Hải Phòng, hiện tại ở tại tổ 30, P. Hòa Thuận Tây, Tp Đà Nẵng. Đảng Viên Cộng Sản Việt Nam hiệu….

Xem chi tiết

Thầy
nguyễn hoàng sa

Sinh năm 1942, tại Quế Sơn Quảng Nam-Đà Nẵng – Thời gian công tác hiệu trưởng: Từ năm 1988 – 2002. (Nghỉ hưu tháng 1/2012 hiện tại….

Xem chi tiết


trần thị quế

Hiệu trưởng – Sinh năm 1953, Quê quán Xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Tp Đà Nẵng – Thời gian công tác hiệu trưởng: Từ năm 2002 – 2008…

Xem chi tiết

thầy
nguyễn hồng tân

Sinh năm 1958 – tại Hòa Cường, Hòa Vang, Tp Đà Nẵng. Hiện ở tại: Tổ 49 phường Khuê Trung, Q. Hải Châu, Tp Đà Nẵng. 25 năm làm công việc…

Xem chi tiết

thầy
nguyễn hồng tân

Sinh năm 1958 – tại Hòa Cường, Hòa Vang, Tp Đà Nẵng. Hiện ở tại: Tổ 49 phường Khuê Trung, Q. Hải Châu, Tp Đà Nẵng. 25 năm làm công việc…

Xem chi tiết

thầy
nguyễn hồng tân

Sinh năm 1958 – tại Hòa Cường, Hòa Vang, Tp Đà Nẵng. Hiện ở tại: Tổ 49 phường Khuê Trung, Q. Hải Châu, Tp Đà Nẵng. 25 năm làm công việc…

Xem chi tiết

thầy
lê văn lạc

Sinh 07/01/1955 hiện ở tại Tp Đà Nẵng. Hiệu trưởng trường Tiểu Học Núi Thành vào tháng 11/ 2011. Hướng phấn đấu: Trường đạt chuẩn quốc gia…

Xem chi tiết

thầy
lê văn lạc

Sinh 07/01/1955 hiện ở tại Tp Đà Nẵng. Hiệu trưởng trường Tiểu Học Núi Thành vào tháng 11/ 2011. Hướng phấn đấu: Trường đạt chuẩn quốc gia…

Xem chi tiết

Ola Nordmann
Customer Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Xem chi tiết