Công tác trang trí thư viện chuẩn chị đón các em học sinh trở lại trường học sau những ngày nghỉ vì dịch bệnh Corona. – Trường tiểu học Núi Thành

Công tác trang trí thư viện chuẩn chị đón các em học sinh trở lại trường học sau những ngày nghỉ vì dịch bệnh Corona.

Sáng ngày 11/2/2020, nhà trường phối hợp với giáo viên Mỹ thuật tra trí lại hành lang ở trước thư viện nhà trường và bên trong thư viện bằng những hình ảnh được thầy Thanh giáo viên Mỹ thuật tại trường vẽ. Với những hình ảnh sinh động đầy màu sắc hy vọng các em học sinh thích thú khi đến trường và cùng nhau đọc sách trong thư viện. Từ đó, mang lại nề nếp học tập cho các em học sinh sau những ngày nghỉ phòng chống dịch bệnh Corona.

Thầy Thanh đang vẽ những bức tranh rất đẹp trước Thư viện
Thầy Thanh đang vẽ những bức tranh rất đẹp trước Thư viện

Góc thư viện rất đẹp
Góc thư viện rất đẹp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *