Trường Tiểu học Núi Thành

Trường Tiểu học Núi Thành thuộc phường Hoà Cường Bắc hiện nay, có nguồn gốc từ trường Tiểu học Cộng đồng Hoà Cường. Trường tiểu học Cộng đồng Hoà Cường thành lập năm 1960, Hiệu trưởng đầu tiên là thầy Trần Văn Đãi. Trường lúc ấy có đủ cả bậc học gồm lớp Năm, Bốn, Ba, lớp Nhì và lớp Nhất (lớp Một đến Năm hiện nay).

Sau ngày giải phóng Trường đổi tiên là Trường cấp 1 Hoà Cường. Giai đoạn từ năm 1976-1980 trường có tên là Trường cấp 1-2 Hoà Cường. Năm 1980-1985 trường đổi tên là Trường phổ thông cơ sở Núi Thành (cấp 1-2), Năm 1985-1992 trường đổi tên là Trường phổ thông cấp 1 Núi Thành. Và từ năm 1993 đến nay là Trường Tiểu học Núi Thành.

Trường Tiểu học Núi Thành từ ngày thành lập đến nay qua 11 đời hiệu trưởng : Thầy Trần Văn Đãi, thầy Nguyễn Hữu Nhơn, thầy Trương Ái, cô Huỳnh Thị Quý, cô Phạm Thị Cầm, thầy Nguyễn Hoàng Sa, cô Trần Thị Quế, thầy Nguyễn Hồng Tân, thầy Lê Văn Lạc, cô Huỳnh Thị Thu Nguyệt và hiện nay Hiệu trưởng là cô Phan Thị Tuyết Lan.
 
Hội đồng sư phạm nhà trường TH Núi Thành, năm học 2023 – 2024

Khởi đi gần 40 năm qua, từ một ngôi trường chỉ có 5 lớp, qua ba lần chuyển đổi điạ điểm, hiện nay trường Tiểu học Núi Thành được xây dựng khang trang, trên khuôn viên 6.334m2 . Học sinh ngày càng đông, Đảng bộ luôn tin tưởng, phụ huynh học sinh ngày càng tín nhiệm bởi chất lượng đội ngũ và hiệu quả giáo dục. Nhiều thế hệ học sinh cuả Trường Tiểu học Núi Thành ngày nay đã thành đạt đang công tác khắp mọi miền đất nước đã và đang góp phần xây dựng quê hương đất nước.

Về công tác thi đua, trong 30 năm qua, tập thể cán bộ-giáo viên và học sinh nhà trường luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, trường được công nhận danh hiệu Trường Tiên tiến và Tiên tiến Xuất sắc. Đặc biệt năm học 2008-2009 trường được công nhận là trường Tiểu học đạt Chuẩn Quốc gia.