Hiệu trưởng thân gửi đến các bậc PHHS, quý thầy cô giáo, anh chị em nhân viên và học sinh: Lời kết cho Năm học 2020-2021 – Trường tiểu học Núi Thành