Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020 – 2021 – Trường tiểu học Núi Thành

Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020 – 2021

Thực hiện công văn của Phòng Giáo dục & Đào tạo về việc Hướng dẫn tổ chức hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm học 2020 – 2021, được sự đồng ý của Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Hải Châu, chiều ngày 10/10/2020 trường Tiểu học Núi Thành đã tiến hành Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020 – 2021. Hội nghị nhằm đánh giá, kiểm điểm, tổng kết hoạt động trong năm học 2019-2020 đồng thời đề ra phương hướng, kế hoạch, nhiệm vụ hoạt động trong năm học 2020 – 2021.

Tham dự Hội nghị có mặt đông đủ các đ/c cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.