Trường tiểu học Núi Thành tổ chức Hội nghị CMHS năm học 2019-2020 – Trường tiểu học Núi Thành

Trường tiểu học Núi Thành tổ chức Hội nghị CMHS năm học 2019-2020

Ngày 14/9/2019, Hội Cha mẹ học (CMHS) trường Tiểu học Núi Thành, quận Hải Châu, TPĐN long trọng tổ chức Hội nghị CMHS Năm học 2019-2020. Sau nghi lễ Chào cờ, Chủ tịch đoàn đã thông qua các báo cáo: Báo cáo quá trình chuẩn bị tiến tới Hội nghị CMHS toàn trường và Tổng hợp ý kiến đóng góp của các BĐD CMHS của các lớp; Báo cáo tóm tắt tổng kết năm học 2018 – 2019, những yêu cầu trọng tâm nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của nhà trường và trả lời các ý kiến đóng góp của BĐD CMHS của các lớp; Báo cáo tổng kết công tác của ban đại diện CMHS năm học 2018 – 2019 và phương hướng hoạt động của BĐD CMHS năm học 2019 – 2020. Các báo cáo trong Hội nghị được các bậc CMHS đồng thuận cao.

Hội nghị đã bầu Ban Đại diện CMHS nhà trường gồm 09 anh chị:

1. Anh Hà Sơn Bình, Trưởng Ban BĐ D CMHS lớp 1/5;

2. Chị Lê Thị Lương Duyên, Trưởng ban BĐD CMHS lớp 5/6;

3. Anh Cao Thanh Hảo, Trưởng ban BĐD CMHS lớp 5/3;

4. Anh Hồ Hữu Lộc, Trưởng Ban BĐ D CMHS lớp 1/6;

5. Anh Trương Quang Nghĩa, Trưởng ban BĐD CMHS lớp 3/2;

6. Chị Nguyễn Phước Miên Thảo, UV BĐD CMHS lớp 2/3;

7. Chị Võ Thị Thúy Vân, UV BĐD CMHS lớp 2/3;

8. Anh Đặng Ngọc Vinh, Phó ban BĐD CMHS lớp 4/6.

9. Anh Đặng Phước Vĩnh, Trưởng Ban BĐ D CMHS lớp 1/3.

Ban Đại diện CMHS ra mắt nhận nhiệm vụ cùng với sự biểu quyết nhất trí 100% đồng ý Nghị quyết Hội nghị CMHS Năm học 2019-2020 của toàn thể CMHS dự Hội nghị, trường Tiểu học Núi Thành hy vọng một năm học mới thành công, gặt hái nhiều kết quả góp phần giữ vững truyền thống của nhà trường về chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

Nghi lễ hội nghị CMHS năm học 2019-2020
Hiệu trưởng báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 và nêu các phương hướng trọng tâm trong năm học 2019-2020
Ban đại diện CMHS Trường TH Núi Thành năm học 2019-2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *