Kết quả Hội khỏe Phù Đổng cấp quận năm học 2020-2021 môn Bóng bàn – Trường tiểu học Núi Thành

Kết quả Hội khỏe Phù Đổng cấp quận năm học 2020-2021 môn Bóng bàn

Kết quả môn Bóng bàn, môn thi đấu HKPĐ cấp Quận đầu tiên: 1. Lê Nghi lớp 4/2 HCĐ đơn nữ 10-11
2. Đỗ Nguyên Long lớp 3/3 HCĐ đơn nam 7-9.
3. Đặng Bảo Khanh lớp 3/3 HCĐ đơn nữ 7-9
4. Hoàng Anh Minh lớp 3/1 HCV đơn nam 7-9
5. Hoàng Anh Huy lớp 5/6 HCB đơn nam 10-11
6. Nguyễn Thanh Bình lớp 4/2 HCV đơn nữ 10-11
Xếp Nhất toàn đoàn. Chúc mừng thầy trò CLB Bóng nhà Trường cùng các thầy cô giáo: Nguyễn Đức Tứ, Nguyễn Xuân Trung, Dư Thị Thu Hương.