Trang học tập trực tuyến cho các em học sinh nghỉ học ở nhà tránh dịch bệnh. – Trường tiểu học Núi Thành

Trang học tập trực tuyến cho các em học sinh nghỉ học ở nhà tránh dịch bệnh.

Kính mời quý vị phụ huynh vào trang FPT được mở miễn phí mạng vio.edu.vn để các thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh tham khảo, khai thác giảng dạy online, phục vụ dịp học sinh nghỉ ở nhà tránh dịch bệnh.

https://vio.edu.vn/

 

 

14 thoughts on “Trang học tập trực tuyến cho các em học sinh nghỉ học ở nhà tránh dịch bệnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *