Lãnh đạo Quận uỷ, UBND, UBMTTQVN quận Hải Châu đến thăm và chúc Tến CBGVNV trường Tiểu học Núi Thành – Trường tiểu học Núi Thành

Lãnh đạo Quận uỷ, UBND, UBMTTQVN quận Hải Châu đến thăm và chúc Tến CBGVNV trường Tiểu học Núi Thành

Sáng nay, ngày 25/01/2022 Lãnh đạo Quận uỷ, UBND, UBMTTQVN quận Hải Châu đến thăm và chúc Tến CBGVNV trường Tiểu học Núi Thành.

Ông Lê Tự Gia Thạnh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Hải Châu chúc Tết và trao quà động viên CBGVNV nhà trường