Liên đội Núi Thành, Tổ chức tuyên truyền phòng tránh xâm hại tình dục trẻ năm 2020 – Trường tiểu học Núi Thành

Liên đội Núi Thành, Tổ chức tuyên truyền phòng tránh xâm hại tình dục trẻ năm 2020

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm 2019-2020; Căn cứ vào kế hoạch Số: 16/KH-PGDĐT của Phòng GD&ĐT quận Hải Châu về việc triển khai “Tháng hành động Vì trẻ em” năm 2020 với chủ đề: “Chung tay bảo vệ trẻ em; phòng tránh xâm hại trẻ em”; 7h30 sáng ngày 25/5/2020 Liên đội Núi Thành đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong giáo viên và học sinh về nội dung “Phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em”. Thông qua những tài liệu tuyên truyền sinh động của Ban Thanh thiếu nhi – Trường học, Thành Đoàn Đà Nẵng, những câu hỏi, tình huống thực tế và bài hát 5 ngón tay xinh… Liên đội đã giúp các bạn học sinh nắm bắt những kiến thức cần thiết để tự biết bảo vệ mình và giúp đỡ mọi người xung quanh cùng phòng tránh vấn nạn “Xâm hại tình dục trẻ em”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *