Quý phụ huynh có con học Lớp 1 và 2 xem lịch phát sóng môn Tiếng Việt, Toán và Tiếng Anh trên truyền hình – Trường tiểu học Núi Thành

Quý phụ huynh có con học Lớp 1 và 2 xem lịch phát sóng môn Tiếng Việt, Toán và Tiếng Anh trên truyền hình