Sở giáo dục Đà Nẵng vừa có văn bản số 573/SGDĐT-CTrTT về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 15/3/2020 – Trường tiểu học Núi Thành

Sở giáo dục Đà Nẵng vừa có văn bản số 573/SGDĐT-CTrTT về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 15/3/2020

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *