Sở giáo dục Đà Nẵng vừa có văn bản số 573/SGDĐT-CTrTT về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 15/3/2020 – Trường tiểu học Núi Thành

Sở giáo dục Đà Nẵng vừa có văn bản số 573/SGDĐT-CTrTT về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 15/3/2020

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *