Home / Tầm nhìn – Sứ mạng

Tầm nhìn – Sứ mạng

Tầm nhìn : Một trường học thân thiện, an toàn; có chất lượng cao trong khu vực; là nơi thầy trò phấn đấu đào tạo nên các thế hệ học sinh đủ khả năng theo học bậc trung học và biết tự học suốt đời.

Sứ mạng : Giáo dưỡng cho học sinh tính sáng tạo, khả năng thích ứng mạnh mẽ, sống biết chia sẻ và hoà nhập tốt trong cộng đồng.