Thông báo gửi nội dung ôn tập học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 của các khối 1, 2, 3, 4, 5 – Trường tiểu học Núi Thành

Thông báo gửi nội dung ôn tập học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 của các khối 1, 2, 3, 4, 5

Nhà trường gửi nội dung ôn tập học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 của các khối 1, 2, 3, 4 và 5 ở các link bên dưới. Nhờ Giáo viên chủ nhiệm và quý phụ huynh có thể download về in cho các em ôn tập tại nhà.
Trân trọng cảm ơn!

  1. Nội dung ôn tập khối 1: [download id=”2369″]
  2. Nội dung ôn tập khối 2: [download id=”2373″]
  3. Nội dung ôn tập khối 3: [download id=”2377″]
  4. Nội dung ôn tập khối 4: [download id=”2380″]
  5. Nội dung ôn tập khối 5: [download id=”2389″]