Thông báo về việc công tác Tuyển sinh năm học 2020 – 2021 – Trường tiểu học Núi Thành

Thông báo về việc công tác Tuyển sinh năm học 2020 – 2021

Do phòng chống dịch Covid 19, công tác tuyển sinh NH 2020-2021 của trường Tiểu học Núi Thành tạm thời dừng, nay nhà trường tuyển sinh lại từ ngày 17-20/8/2020 (buổi sáng: 8h00-11h00; buổi chiều: 14h30-17h00). Khi phụ huynh đến nộp hồ sơ cần tuân thủ các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch Covid 19. Kính thông báo.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *