Thông báo về đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học 2019 – 2020 – Trường tiểu học Núi Thành

Thông báo về đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học 2019 – 2020

Hệ thống giáo dục xin gửi một số thông báo về đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học mới đến quý phụ huynh, học sinh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *