Thư của Hiệu trưởng gửi các em học sinh và quý phụ huynh khi học sinh làm bài kiểm tra cuối năm học tại nhà do dịch COVID-19 không thể đến trường – Trường tiểu học Núi Thành

Thư của Hiệu trưởng gửi các em học sinh và quý phụ huynh khi học sinh làm bài kiểm tra cuối năm học tại nhà do dịch COVID-19 không thể đến trường