Tổ chức chương trình tuyên truyền phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại trường học và Trường học không có ma túy năm 2019 – Trường tiểu học Núi Thành

Tổ chức chương trình tuyên truyền phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại trường học và Trường học không có ma túy năm 2019

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019-2020 của Hội đồng Đội quận Hải Châu. Vào sáng, ngày 21/10/2019 Trường Tiểu học Núi Thành tổ chức chương trình tuyên truyền phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại trường học và tuyên truyền trường học không ma túy năm 2019.
Mở đầu chương trình là phần tuyên truyền giáo dục các em về khái niệm các loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, nêu những tác hại, nguyên nhân gây nên ô nhiễm môi trường, không khí, nước, đất… Hướng dẫn các em cách nhận biết và phân loại 03 loại chất thải rắn sinh hoạt như: “Rác tái chế”; “Rác còn lại” và “Rác nguy hại”. Bên cạnh hoạt động tuyên truyền các em còn được tham gia trò chơi “Cách phân loại chất thải rắn sinh hoạt” và được phát sổ tay tuyên truyền với đầy đủ kiến thức cần thiết để các bạn học sinh nhận biết các loại chất thải rắn sinh hoạt từ đó hình thành ý thức về việc bảo vệ môi trường Xanh – Sạch – Đẹp.
Trong buổi lễ hôm nay các em còn được lắng nghe tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy, để tìm hiểu về nguyên nhân, cách phòng tránh tệ nạn ma túy và cùng chung tay với nhà trường, gia đình và xã hội đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi học đường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *