Tổ chức Hội nghị Cha mẹ Học sinh tại trường năm học 2020-2021 – Trường tiểu học Núi Thành

Tổ chức Hội nghị Cha mẹ Học sinh tại trường năm học 2020-2021

Chiều ngày 03/10/2020, Trường TH Núi Thành Tổ chức Hội nghị CMHS năm học 2020-2021. Đến dự Hội nghị bao gồm tất cả ban đại diện cha mẹ học 33 lớp, ban giám hiệu nhà trường cùng các cô giáo chủ nhiệm các lớp. Thông qua Hội nghị cô giáo Huỳnh Thị Thu Nguyệt Hiệu trưởng nhà trường báo cáo tình hình chung và giải đáp mọi thắc mắc của CMHS các lớp. Tiếp đến Ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường báo cáo tình hình hoạt động của hội trong năm học cũ. Cuối cùng bầu ra ban đại diện CMHS mới trong năm học 2020-2021: