Trường Tiểu Học Núi Thành — Chào mừng kỉ niệm 133 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh – Trường tiểu học Núi Thành

Trường Tiểu Học Núi Thành — Chào mừng kỉ niệm 133 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng ngày 16/5/2023, Trường Tiểu Học Núi Thành — Chào mừng kỉ niệm 133 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chi đoàn Núi Thành ra quân trồng cây, tu bổ lại Vườn thuốc Nam và sinh hoạt kỉ niệm ngày 19/5. Bên cạnh đó đã tổ chức tuyên truyền, giới thiệu sách về Bác trước cờ, cùng các em sắp xếp lại tủ sách Bác Hồ. Các em còn được đọc sách về Bác cùng với các anh chị trong chi đoàn nhằm tưởng nhớ đến một tấm gương sáng, một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam và phát huy truyền thống đọc sách về Bác Hồ trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.