Trường Tiểu học Núi Thành xin thông báo đến quý phụ huynh và các em học sinh về việc “Tổ chức kiểm tra định kì cuối năm học 2020-2021” – Trường tiểu học Núi Thành

Trường Tiểu học Núi Thành xin thông báo đến quý phụ huynh và các em học sinh về việc “Tổ chức kiểm tra định kì cuối năm học 2020-2021”

Thực hiện Công văn số 190/PGD ĐT-GDTH ngày 11/5/2021 của Phòng GD&ĐT quận Hải Châu về việc hướng dẫn hoàn thành chương trình, kiểm tra cuối năm và kết thúc năm học 2020-2021, trường Tiểu học Núi Thành xin thông báo đến quý phụ huynh và các em học sinh một số nội dung như sau: