truyền thống nhà trường

NÚI THÀNH – Ngôi trường mang tên một Chiến thắng

Núi Thành là một vùng đất thuộc tỉnh Quảng Nam ngày nay. Địa danh Núi Thành gắn liền với “Chiến thắng Núi Thành”. Đấy là trận đầu tiên quân dân Việt Nam chiến thắng giặc Mỹ xâm lược: Trận đầu đánh thắng giặc Mỹ.

Trận chiến thắng Núi Thành
Trận chiến thắng Núi Thành

Ngày 17/5/1965, Mỹ cho 1 tiểu đoàn lính thuỷ đánh bộ từ căn cứ Chu Lai càn quét lên phiá Tây thuộc xã Kỳ Liên, chiếm đỉnh cao núi Răng Cưa, sử dụng một đại đội chốt điểm cao Núi Thành làm căn cứ tiền tiêu quan sát ba xã Kỳ Sanh, Kỳ Liên, Kỳ Khương bảo vệ Chu Lai , Kỳ Hà và quốc lộ 1A.

Tỉnh đội Quảng Nam hạ quyết tâm “Tiến công tiêu diệt gọn đại đội Mỹ ở Núi Thành”. Đại đội 2 cuả Tiểu đoàn 70 được chọn là lực lượng chủ công cho trận đánh Núi Thành. Với 72 thành viên và được sự hỗ trợ cuả phân đội 1 thuộc đại đội đặc công V16 (12 thành viên) đã lên phương án tác chiến.

Theo hợp đồng, lúc 0 giờ ngày 26/5/1965, đại đội trưởng Võ Thành Năm lệnh cho Trần Ngọc Ảnh đánh quả  thủ pháo 1kg TNT vào công sự Mỹ làm hiệu lệnh chung. Lập tức mặt đất Núi Thành rung lên, hàng loạt ánh chớp và cột lửa dựng lên toả ra các hướng chiến hào cuả giặc Mỹ trên cả 3 ngọn đồi. Quân Mỹ đã bị đánh phủ đầu. Sau 30 phút quân ta tiêu diệt gọn đại đội Mỹ, làm chủ trận điạ và cắm cờ “ Quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược” trên đỉnh cao Núi Thành. Bộ chỉ huy quân sự miền Nam tặng cờ “Núi Thành oanh liệt, quyết chiến lập công” cho đơn vị diệt gọn đại đội Mỹ đầu tiên trên chiến trường miền Nam. Chiến thắng Núi Thành là trận đầu đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Chiến thắng Núi Thành ngày 26/5/1965 đã mở đường cho 10 năm sau, muà Xuân năm 1975 quân dân Việt Nam tiến hành giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975.

Tượng đài chiến thắng Núi Thành
Tượng đài chiến thắng Núi Thành

Vinh dự cho bao thế hệ học sinh tại phường Hoà Cường – nay là phường Hoà Cường Bắc- bước vào cấp học phổ thông đầu tiên đến với Trường Tiểu học Núi Thành, ngôi trường mang tên cuả một chiến thắng. Chiến thắng đầu tiên cuả nhà trường là đạt chuẩn quốc gia vào năm học 2008-2009. Và, từ nay mỗi năm học mới nhà trường lại xây dựng một kế hoạch như là một “trận đánh mới” đến năm học 2013-2014 nhà trường phấn đấu để có một “ chiến thắng ” lớn hơn, là được công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ II.

Tái bút TH Núi Thành