Trường Núi Thành truyền thông phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em – Trường tiểu học Núi Thành

Trường Núi Thành truyền thông phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em

Sáng ngày 27/9/2019, Tổ chức Orphan Voice cùng các cô chú, anh chị Dự án Truyền thông Phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em đã truyền đạt những kiến thức cơ bản về cách phòng ngừa khi bị xâm hại tình dục. Từ đó các bạn nhí trường Núi Thành nói chung và các thầy cô giáo nói riêng đã có thêm kỹ năng tự vệ và cảm thấy yêu quý bản thân hơn thông qua 4 thông điệp:

  1. Tôi quý hơn vàng,
  2. Thân thể này là của tôi
  3. Tôi có quyền được an toàn và
  4. Tôi có thể nhận được sự giúp đỡ.

Nhà trường cảm ơn Tổ chức Orphan Voice cùng các cô chú, anh chị Dự án Truyền thông Phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em đã cho thầy trò nhà trường một buổi sáng ý nghĩa.

Truyền thông phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em
Các thành viên trong tổ chức Orphan Voice
Hội đồng sư phạm nhà trường cùng với tổ chức Orphan Voice

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *