Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học

Ngày 16/6/2006 Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định số 3904/QĐ-UBND về phê duyệt tổng mặt bằng và giao đất xây dựng Trường Tiểu học Núi Thành trên khu đất A3-5  Khu Trường Sa với diện tích 6.334m2. Ngày 25 tháng 9 năm 2006 Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt đề án xây dựng Trường Tiểu học Núi Thành giai đoạn I gồm khối hiệu bộ và dãy phòng 18 lớp học, 3 tầng, tổng diện tích xây dựng 1.724,2m2, trong đó có công trình vệ sinh dành riêng cho giáo viên và học sinh. (Giai đoạn II dự kiến sẽ tiếp tục xây dựng vào năm 2010 gồm nhà đa năng, khối phòng học và phòng chức năng) 
Ngày 17/01/2008 Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt thiết kế kỹ thuật và thi công hạng mục “ Lắp đặt hệ thống xử lý nước uống liền với công suất 500 lít/h tại Trường Tiểu học Núi Thành”.

 Sau khi đoàn kiểm tra thư viện trường học theo chuẩn quyết định 01/ 2003 cuả Bộ Giáo dục, Ngày 22/9/2008 Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định số 3506/QĐ-GDĐT về việc công nhận thư viện Trường Tiểu học Núi Thành đạt chuẩn theo quyết định 01/2003/QĐ-BGDĐT cuả Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện nay nhà trường có đủ sách đọc thêm phục vụ giáo viên và học sinh (5000 bản), có đủ trang thiết bị tối thiểu cho việc dạy học.

Ngày 27 tháng 6 năm 2008 Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định số 5138/QĐ-UBND công nhận Trường Tiểu học Núi Thành đạt Chuẩn Quốc gia giai đoạn I.

Năm học 2009-2010, Trường Tiểu học Núi Thành có 21 lớp học, gồm 780 học sinh; 100% học sinh đăng ký học 2 buổi/ ngày, trong đó 70% học sinh học bán trú. Nhà trường cùng phụ huynh học sinh đang tiến hành đầu tư hoàn thiện thêm về cơ sở vật chất, nhất là hạ tầng CNTT nhằm thực hiện tốt chủ đề năm học 2009-2010.