Vinh danh các em học sinh đạt giải cao Tin học trẻ cấp quận năm học 2023 – 2024

????????????Chúc mừng 8/8 em đạt giải trong kì thi Tin học cấp Quận năm học 2023-2024.

Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết 'QUAN A HAI CHAU วอยัางนีางงรอง TA CHÚC MỪNG HỌC SINH ĐẠT GIẢI TIN Hoc TRẺ CẤP QUẬN Năm học 2023 2023-2024 -2024 GIẢI NHẤT Tán TánThanLâm Thanh Lâm Lớp 5/3 Nguyễn Hữu Hồng Quân Lớp 5/5'

Có thể là hình ảnh về 4 người và văn bản cho biết 'QUAN HAI CAy CHÚC MỪNG Hoc SINH ĐẠT GIẢI TIN Hoc TRẺ CẤP QUẬN Năm học 2023- 2024 GIẢI BA Lê Phước Minh Hùng Lớp 5/1 Nguyễn Đỗ Hương Giang Lớp 5/3 Trần Văn Hưng Lớp 5/3 Hồ HồHuHoàng Hoàng Lớp5/6 Lớp 5/6'

Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết 'TJMOGN QUAN HA HAI CHAy CHύC MỪNG HỌC SINH ĐẠT GIẢI ΤιΝ HỌC TRẺ CẤP QUẬN Năm học 2023- 2024 GIẢI κΗΕΝ KHICH Đoàn ĐoànTuấnKha Tuấn Kha Lớp Lớp5/4 5/4 Phan Hồng Khải Lớp 5/6'

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *