Công văn “Xây dựng đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Tin học cấp Tiểu học”

Thực Công văn số 549/PGDĐT-TH ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2023 – 2024, Phòng GD&ĐT tổ chức chuyên đề xây dựng đề kiểm tra cuối học kì 1môn Tin học cấp Tiểu học. Nội dung cụ thể như sau ở link bên dưới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *