Truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, giữ gìn bản sắc dân tộc nhân ngày giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch

????Truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, giữ gìn bản sắc dân tộc là một trong những nội dung nhà trường luôn quan tâm giáo dục cho các em học sinh.
???? Không chỉ tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chung về 18 đời Vua Hùng đã có công khai hoang bờ cõi, dựng nước và giữ nước, các cô giáo còn thuyết minh qua mâm cỗ dâng Tổ tiên, khắc sâu ý nghĩa ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 (âm lịch).
Có thể là hình ảnh về ‎4 người, đền thờ và ‎văn bản cho biết '‎no ngược Các TỎ NĂM 2024 HÙNG VƯƠIG oιa Nừng đã đcông ២ាច់ đựng Nước Bác chấu Baccháuta la phải phaicùngnhau cùng nhau TиHA Nưối thángBa tháng Ba giữ lấy Nước HATEH Hό EHÍ MINH מ N N Tn +‎'‎‎
Có thể là hình ảnh về 2 người, đền thờ và văn bản cho biết 'A XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM M! MIÔN ÔN NĂM! dingược xuối mùng Nưới thắng B TÕ NĂM 2024 HÙNG VUIS cwa Húng অো đã đng đựng dựNước Nước Bác châu ta phaiùngnhau phải cùng nhau giữ gilayrớo lấy Nước MO@HHH MINH NDICHI Ngà Mai Nhà Trườn Tự Hào Về Các Em'
Có thể là hình ảnh về 5 người và văn bản
Có thể là hình ảnh về hoa và văn bản

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *