Thực đơn bán trú tuần 29 – Trường tiểu học Núi Thành